شکر شاهرود
شرکت شکر شاهرود سهامی عام در تاریخ1337/07/23 در اداره ثبت شرکت های تهران با سرمایه ثبتی 200 میلیارد ریال به ثبت رسید. شرکت شکر شاهرود در سال 1375 با نماد " قشکر" در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.
آدرس: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان هفدهم پلاک 2 
کارخانه: شاهرود ، میدان هفت تیر ، جاده مغان
تلفن: 3-88701392         www. Sugarco.ir