خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر

شرکت خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر( سهامی خاص) در سال 1379 با نام شرکت کارگزاری بیمه پوشش توسعه بهشهر با سرمایه ثبتی 2 میلیارد ریال تاسیس گردید. در تاریخ 1380/1/22 فعالیت کارگزاری به شرکت نمایندگی حقوقی بیمه البرز تغییر پیدا نمود و با اخذ نمایندگی از بیمه نوین ارائه خدمات از این شرکت بیمه ای نیز فراهم گردید.
موضوع فعالیت:
مشاوره، کارشناسی و صدور انواع رشته های بیمه ای از جمله اشخاص، اموال، مسئولیت، مهندسی، آتش سوزی و ارائه نرخ حق بیمه رقابتی و پوشش مناسب می باشد.

آدرس: میدان آرژانتین بلوار بیهقی، خیابان 16 شرقی، پلاک 8    تلفن: 88503122