صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین این شرکت سهامدار عمده قند نیشابور، شکر شاهرود و زرین ذرت شاهرود می باشد.
موضوع فعالیت:
گسترش صادرات محصولات تولیده شده در گروه صنایع بهشهر به کشور های دیگر به ویژه کشور های همسایه و تامین مواد اولیه مورد نیاز این شرکت ها و سایر شرکت های داخلی می باشد.
آدرس : قائم مقام فراهانی ، خیابان 24 پلاک8 طبقه اول   تلفن: 88344128    www.zarrinco.com