صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین این شرکت سهامدار عمده قند نیشابور، شکر شاهرود و زرین ذرت شاهرود می باشد.
موضوع فعالیت:
گسترش صادرات محصولات تولیده شده در گروه صنایع بهشهر به کشور های دیگر به ویژه کشور های همسایه و تامین مواد اولیه مورد نیاز این شرکت ها و سایر شرکت های داخلی می باشد.
آدرس:تهران، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان میرزا حسنی ، پلاک 20 واحد 3  تلفن: 86046635    www.zarrinco.com