سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ( سهامی عام) در تاریخ 1375/6/14 تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. سرمایه ثبتی شرکت 800 میلیارد ریال می باشد.
موضوع فعالیت:
مشارکت در شرکت ها و طرح ها به منظور توسعه بخش مسکن، ساختمان و عمران شهری از طریق تجهیز پس انداز ها و تامین سرمایه می باشد.
آدرس: تهران قائم مقام فراهانی خیابان 24 پلاک 8 طبقه دوم      تلفن: 88304987                www.build.behshahr-inv.ir