مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر
شرکت مدیریت یاران توسعه صنایع بهشهر ( سهامی خاص) در تاریخ 1383/10/1 تاسیس و در اداره ثبت شرکت های تهران با سرمایه ثبتی 7 میلیارد ریال به ثبت رسید.
موضوع فعالیت:
طراحی، چاپ و تولید بسته بندی پودر و مایعات صنعت شوینده و سایر صنایع می باشد.
آدرس: کیلومتر 8 بزرگراه فتح       تلفن: 64562297