بازرگانی بین الملل به پخش

 زمینه فعالیت شرکت عبارتست از خرید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز، حق العملکاری، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی

آدرس: تهران ، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه 17، پلاک 20، طبقه 6

تلفن: 88556811             www.bpitco.com