ترابری و حمل و نقل به پخش

زمینه فعالیت شرکت، عبارتست از انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی. سرمایه شرکت، 70 میلیارد ریال می باشد.

آدرس: تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، پلاک 172 ، طبقه 1

تلفن: 56713833-021