توسعه صنایع غذایی به پخش

زمینه فعالیت شرکت بسته بندی چای کیسه ای، فله ای با برند ماسوله و بسته بندی حبوبات است.

آدرس : خیابان آزادی، خیابان استاد معین پلاک 172

تلفن: 60912552                  www.bfidc.ir