آلی شیمی قم

 در سال 1378 تاسیس و با سرمایه ثبتی 22 میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت های استان قم به ثبت رسید.
موضوع فعالیت:
تولید گلیسیرین، اسید چرب، اسید سیتریک، استرها، الکل ها، رزین های  آکلیدی و پارافین می باشد.

آدرس دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر 8 بزرگراه فتحف شرکت صنایع بسته بندی ایران، ساختمان اداری
کارخانه: قم شهرک شکوهیه، بلوار آیت الله خامنه ای  خیابان نیلوفر 5 قطعه 38/37
تلفن: 66185559