مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در تاریخ 1383/9/2 به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت های تهران با سرمایه ثبتی 1000 میلیارد ریال به ثبت رسید. شرکت مدیریت صنعت شوینده در تاریخ 1396/8/23 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی هلدینگ در تهران می باشد و بیش از 99 درصد سهام آن به شرکت توسعه صنایع بهشهر تعلق دارد. 
شرکت های تابعه هلدینگ مدیریت صنعت شوینده عبارتند از پاکسان، گلتاش، ساینا، مروارید هامون، آلی شیمی قم، مدیریت یاران توسعه و پاکسان ایروان .
موضوع فعالیت:
سرمایه گذاری همراه با کنترل و مدیریت  در سهام شرکت های فعال در صنعت شوینده، آرایشی و بهداشتی، شیمیایی و زنجیره ارزش صنایع مذکور در داخل و خارج کشور می باشد.

آدرس: میدان فردوسی، جنب بانک ملت ، ساختمان شهد طبقه پنجم 
تلفن: 88809100                     www.bidcim.com