قند نیشابور

شرکت سهامی قند نیشابوردر اوایل بهمن ماه 1343با ظرفیت 1000 تن تاسیس گردید. این شرکت در تاریخ 1345/5/31 در اداره ثبت شرکت های نیشابور با سرمایه 220 میلیون ریال به ثبت رسید. شرکت قند نیشابور در سال 1374 با نماد" قنیشا" در سازمان بورس اوراق بهادار ایران پذیرفته شد.
موضوع فعالیت:
تولید شکر از محل چغندر قند و همچنین تصفیه شکر خام می باشد.

کارخانه : نیشابور بیست کیلومتری جاده قدیم نیشابور به سبزوار 
دفتر مرکزی:تهران، بلوار کشاورز، روبروی بیمارستان پارس، جنب بانک سرمایه، پلاک 138 طبقه 5 
تلفن: 2-43523400-051     -    88983680            www.neyshaboursugar.ir