بازدید فرمانده ستاد مقابله با کرونا تهران از شرکت پاکسان