اولین یادواره شهدای گرانقدر گروه توسعه صنایع بهشهر