تاریخ انتشار : 11 تیر 1398
جلسه هم اندیشی بررسی ابعاد مسئولیت حقوقی و جزائی مدیران عامل شرکت های تجاری توسعه صنایع بهشهر

جلسه هم اندیشی بررسی ابعاد مسئولیت حقوقی و جزائی مدیران عامل شرکت های تجاری برگزار شد.

در راستای جلسات آموزشی مدیران عامل شرکت های تابعه گروه صنایع بهشهر کارگاهی آموزشی با عنوان بررسی ابعاد مسئولیت حقوقی و جزائی مدیران عامل شرکت های تجاری با حضور جناب آقای حسن سلیمانی حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل، اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه گروه صنایع بهشهر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی،در ابتدای برنامه نادر جعفریوسفی نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ضمن خیر مقدم به کلیه مدیران و همچنین جناب آقای حسن سلیمانی حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی به اهمیت و نقش دانش و علم حقوق در هدایت و راهبری شرکت در مسیر درست و همچنین شناخت و آشنایی کافی با مسائل مرتبط حقوقی پرداخت. یوسفی با اشاره به بررسی های صورت گرفته و شناسایی نقاط حساس در طول حیات یکساله مدیریت و هیئت مدیره جدید که منجر به برگزاری چنین دوره هایی گردیده گفت: در طول این یک سال ما توانستیم با شناسایی حوزه های حساس حقوقی به نتایج و دستاوردهای بزرگی نایل گردیم و اگر این حساسیت و مداومت وجود نداشت چه بسا مشکلات عدیده ای را در آینده برای مجموعه به وجود می آورد.مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر با اشاره به سوابق علمی و عملی آقای حسن سلیمانی حضور ایشان در بین مدیران عامل شرکت های تابعه را نشان از جدیت و اهمیت مسائل حقوقی عنوان نمود.در ادامه این جلسه حسن سلیمانی ضمن بررسی ماهیت شرکت های زیر مجموعه بانک ها از لحاظ حقوقی و مقررات حاکم بر آنها به تشریح مسئولیت های مدیران عامل شرکت ها در قوانین مهم و مرتبطی همچون قانون چک و مسئولیت های حقوقی آن ،تشریح و تبیین شرکت های وابسته و تابعه و همچنین برخی از نکات در تعاریف پیش روی هر یک از آنها با توجه به قوانین موجود و جاری کشور،قوانین تامین اجتماعی ،کار و قانون تجارت پرداخت. در بخش پایانی مدیران عامل با ذکر برخی موارد و اشاره به قوانین حاکم به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و نکات و سوالاتی را مطرح نمودند.