تاریخ انتشار : 12 تیر 1398
نشست مدیران منابع انسانی شرکت‌های تابعه گروه توسعه صنایع بهشهر

نشست مدیران منابع انسانی شرکت‌های تابعه گروه توسعه صنایع بهشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، جلسه تحلیل و بررسی حوزه منابع انسانی با حضور دکتر علیرضا فاطمی معاونت مالی اقتصادی و منابع انسانی، محسن پیر مدیر اداری و پشتیبانی و منابع انسانی و مدیران منابع انسانی شرکت های تابعه برگزار شد. در ابتدای این نشست علیرضا فاطمی ضمن خوش‌آمد گویی به مدیران مربوطه، با اشاره به جایگاه ویژه حوزه منابع انسانی در شرکت ها گفت: نقش‌آفرینی مدیران در این حوزه بسیار مهم و مؤثر خواهد بود و اگر مدیران منابع انسانی وظایف و مسئولیت های خود را به‌خوبی انجام دهند قطعاً کمترین مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت. معاونت منابع انسانی گروه صنایع بهشهر این حوزه را پل ارتباطی بین بدنه با مدیریت هلدینگ خواند و گفت: مدیران و کارکنان حوزه منابع انسانی منعکس‌کننده مسائل و دغدغه‌های کارگران ،کارکنان و زحمتکشان مجموعه خود در جهت رفع‌رجوع این مسائل به مدیریت مجموعه‌های متبوع خود و به‌ تبع آن مدیریت هلدینگ خواهند بود و این نشان از مسئولیت و رسالت سنگین حوزه منابع انسانی دارد. در ادامه این جلسه برخی از مدیران مربوطه به بیان مسائل و موضوعات و همچنین پیشنهاد‌ها خود به این معاونت پرداختند . گفتنی است این نشست با تحلیل و بررسی مسائل بیمه‌ای شرکت‌های تابعه با مدیران بیمه نوین و شرکت خدمات پوشش بیمه‌ای بهشهر به پایان رسید.