تاریخ انتشار : 29 شهریور 1398
برگزاری کارگاه اطفاء حریق و آشنایی با سیستم های آتش نشانی

کارگاه آموزشی آتش نشانی  با هدف آشنایی با سیستم های اعلام و اطفاء حریق وهمچنین بررسی و تمرین سیستم های آتش نشانی و نحوه استفاده از کپسولهای آتش نشانی بصورت تئوری و عملی در ستاد مرکزی شرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد.