تاریخ انتشار : 01 آبان 1398
بازدید مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر از شرکت به پخش شعبه اصفهان

بازاریابی، فروش و توزیع  قلب گروه توسعه صنایع بهشهر است

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه صنایع بهشهر، صادق الحسینی مدیر عامل ، همدانی رجا نایب رئیس هیئت مدیره بهشهر و مدیران شرکت به پخش از شعبه اصفهان این مجموعه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید الحسینی پس از بررسی انبارها و امکانات لجستیکی شعبه اصفهان به پخش در دیدارهای جداگانه ای با مدیران ارشد  و همچنین کادر فروش و بازاریابی این شعبه ضمن تقدیر از پرسنل و دست اندرکاران آن از وضعیت موجود در این شعبه ابراز رضایت و امیدواری کرد. وی با بیان اینکه سیاست ها و استراتژی های جدید و به روزی در حوزه پخش و فروش در حال بررسی و مطالعه می باشد از کارکنان این مجموعه خواست با قدرت و تمرکز بر روی بازار و نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل آن به شناخت بیشتر بازار هدف همت گمارده و روندهای نوآورانه را تجربه کنند. مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر با اشاره به ارزیابی وضعیت بازار و همچنین وضعیت قیمت کالا در مقایسه با رقبا گفت: ما از تحلیل ها و نقطه نظرات شما برای بهبود موثر و هدفمند و همچنین اخذ تصمیمات مهم در بازار استفاده و بهره خواهیم برد.