تاریخ انتشار : 23 آبان 1398
نخستین کارگاه آموزشی ویژه مسئولان دفاتر، خدمات و مهمانداران درشرکت توسعه صنایع بهشهر

به گزارش روابط عمومی توسعه صنایع بهشهر، نخستین کارگاه آموزشی ویژه مسئولان دفاتر، خدمات و مهمانداران درشرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد.

شرکت‌های بزرگ به‌منظور تحقق اهداف مرتبط با واحد خود در هر واحد شخصی را تحت عنوان مسئول دفتر جذب نموده و تحت نظارت مدیر واحد مربوطه فعالیت می‌نماید.
اولین نقطه تماس اشخاص بیرونی با شرکت ، مسئول دفتر است نحوه رفتار و تعامل مسئول دفتر با ارباب رجوع، نقش مؤثری در ایجاد تصویری زیبا از شخصیت سازمانی شرکت در ذهن دیگران دارد.

به همین منظور واحد روابط عمومی با همکاری و مدیریت واحد اداری و پشتیبانی و همچنین بهره گیری از دانش و تخصص اساتید سازمان مدیریت صنعتی اقدام به برگزاری کارگاهی یک روزه با هدف آشنایی مسئولان دفاتر با وظایف مربوطه و همچنین آموزش مهارتهای ارتباطی حوزه های مختلف نمود.
گفتنی است در بخش دوم این کارگاه آموزشی پرسنل زحمتکش واحد خدمات و مهمانداری جهت ارائه خدمات مناسب تر و تخصصی تر با آداب و اصول تشریفات و مهارت های ارتباطی ویژه آشنایی پیدا کردند.