تاریخ انتشار : 04 اردیبهشت 1398
بازدید مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر از بیست و ششمین نمایشگاه صنعت شوینده

بازدید مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده ، بهداشتی ، سلولزی و ماشین آلات وابسته و همچنین دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه
به گزارش روابط عمومی دکتر نادر جعفر یوسفی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با حضور در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران از بیست وششمین نمایشگاه مواد شوینده، پاک کننده و بهداشتی بازدید بعمل آوردند. در این نمایشگاه که با حضور شرکت های پاکسان، گلتاش، ساینا، مروارید هامون، آلی شیمی قم ، مدیریت یاران توسعه و به پخش همراه بود دکتر یوسفی و هیأت همراه با حضور در غرفه این شرکت ها آخرین دستاورد ها و پیشرفت های صورت گرفته در هریک از آنها  را مورد بررسی و بازبینی قرار دادند.
گفتنی است همزمان با برگزاری نمایشگاه مواد شوینده، دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه نیز با حضور شرکت سرمایه گذاری شرکت توسعه صنایع بهشهر ایران در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید. مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره با حضور در غرفه این شرکت روند سرمایه گذاری های صورت گرفته در بازار سرمایه توسط شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران و همچنین برنامه های آتی آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.