تاریخ انتشار : 22 آبان 1398
صنایع بسته بندی ایران، یاران توسعه بهشهر و صنایع غذایی به پخش محور بازدیدهای هفته مدیر عامل جدید گروه بهشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع بهشهر، صادق الحسینی مدیرعامل این شرکت و هیئت همراه طی بازدید از شرکت های صنایع بسته بندی ایران، مدیریت یاران توسعه بهشهر، و توسعه غذایی به‌پخش با مدیران حوزه های مختلف این شرکت ها پیرامون اهم موارد مرتبط به گفت‌وگو پرداخته و مسائل آنها  مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. همچنین در این بازدیدها تصمیماتی در حوزه های تولید، فروش و بهبود عملکرد  این شرکت ها اتخاذ شد.