تاریخ انتشار : 07 آذر 1398
دیدار از مروارید هامون و ساینا دو شرکت صنعت شوینده گروه توسعه صنایع بهشهر

بازدید صادق الحسینی  مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر از دفتر مرکزی شرکت های مروارید هامون و ساینا
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع بهشهر، طی این بازدید الحسینی با مدیران‌ عامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران حوزه‌های مختلف این شرکت‌ها به گفت‌وگو پرداخته و مسائل موجود از طرف مدیران این شرکت‌ها مطرح شد.در این دیدار  الحسینی با اشاره به قدمت و تاریخچه گروه توسعه صنایع بهشهر، روند تجاری این شرکت  را بررسی و به تبیین استراتژی‌های کلی گروه  در جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته‌شده، پرداخت. گفتنی است در این دیدار علی ملکی معاون امور شرکت‌ها و وکیلی مدیرعامل هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، الحسینی را همراهی می‌کردند.