تاریخ انتشار : 09 آذر 1398
الحسینی : شرکت به‌پخش به عنوان نیروی محرکه گروه توسعه صنایع بهشهر
صادق الحسینی مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر  در جمع اعضای هیئت‌مدیره، معاونین و مدیران شرکت به پخش ضمن گفت‌وگو و آشنایی با آنان، با اشاره به اینکه به‌پخش مهم‌ترین شرکت گروه است تصریح کرد: این شرکت به‌مثابه لکوموتیو گروه توسعه صنایع بهشهر موجب تحرک سایر شرکت‌های گروه به‌عنوان واگن‌های آن است  و اگر به پخش در مسیر تعیین‌شده خود به‌خوبی حرکت کند،  پویایی گروه نیز مناسب خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع بهشهر، الحسینی در جمع مدیران مراکز و شعب شرکت به پخش در سطح کشور  با دیدگاه‌های آنان نسبت به  شرایط کنونی حوزه فروش و پخش آشنا شده و افزود : مدیران استانی مهم‌ترین مدیران گروه توسعه صنایع بهشهر بوده و به‌عنوان فرماندهان این میدان به شمار می آیند. وی به پخش را سازمان فروش گروه توسعه صنایع بهشهر خطاب کرده  و هدف از برپایی این جلسات را شنیدن نقطه نظرات مدیران و پیشنهاد‌ها و راهکارهای آنان دانسته و بر لزوم مداومت جلسات تحلیل مسائل و موانع موجود در حوزه فروش و پخش تأکید کرد.
در خاتمه مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر ضمن دیدار و تقدیر از ده فروشنده برتر کشور شرکت به پخش به بررسی مسائل و مشکلات و همچنین نقاط قوت و ضعف به‌پخش از نگاه آن‌ها در مقایسه با سایر رقبا و ارائه راهکار پرداخته و از واحدهای مختلف شرکت به پخش بازدید به عمل آورد.
گفتنی است در ابتدای این دیدار الحسینی با یادآوری یاد و خاطره زنده‌یاد جواد ظهیری دهمین مدیرعامل فقید به پخش وی را یکی از مدیران عامل سخت‌کوش، متخصص و متعهد در طول عمر شصت‌ساله به پخش دانست.