تاریخ انتشار : 11 دی 1398
مدیران و کارمندان به‌پخش با پول‌شویی و راهکارهای مقابله با آن آشنا شدند

 پولشویی علاوه بر اینکه یک جرم محسوب میشود آثار سوء متعددی برای اقتصاد کلان کشور دارد. همچنین با توجه به الزامات شورای عالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی، آشنایی کلیه مدیران، کارشناسان و کارمندان برای آشنایی و مقابله با آن ضروری بنظر میرسد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه صنایع بهشهر  به نقل روابط عمومی شرکت به‌پخش: این شرکت در 11 دی ماه  میزبان وحید منتی، مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی بود تا در اولین اقدام آموزشی در ابتدای سال مالی 2020 مدیران و کارمندان خود را با موضوعی با عنوان مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بیشتر آشنا کند و ابعاد گوناگون آن را تبیین کند.

مدیر منابع انسانی و آموزشی به پخش، در این راستا ابراز کرد: دوره آموزشی که امروز میزبان آن بودیم به همت گروه توسعه ملی و توجه واحد حسابرسی داخلی شرکت به پخش به این مقوله بوده است، که در آن افراد ضمن آشنایی با تاریخچه و مفاهیم با ابعاد مختلف پولشویی و ریسک های موجود در این زمینه آشنا شدند. مریم آقائی فرد افزود: در برنامه آموزشی 2020  برنامه ریزی هایی صورت گرفته است تا ضمن افزایش بهره وری و انگیزه روحیه کارمندان و کارکنان موجب رضایت شغلی آنان نیز شود.