تاریخ انتشار : 15 دی 1398
تأکید بر نظارت مؤثر واحدهای حقوقی گروه توسعه ملی بر فرایند انعقاد و اجرای قراردادها

دومین نشست هم‌اندیشی مدیران حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی به میزبانی شرکت توسعه صنایع بهشهر و با حضور سیامک برهانی مدیر حقوقی گروه توسعه ملی  و همچنین مدیران حقوقی شرکت‌های تابعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه صنایع بهشهر در این جلسه آقای مزدارانی مدیر حقوقی گروه توسعه صنایع بهشهر ضمن خوش‌آمد گویی با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد مدیریت حقوقی گروه بهشهر و شرکت‌های زیرمجموعه به نحوه نظارت بر انعقاد قراردادها و پرونده‌های قضایی پرداخت.

در ادامه این نشست آقای برهانی بر ضرورت تدوین دستورالعملی جهت تعیین فرایند انعقاد و اجرای قراردادها و نظارت مؤثر واحدهای حقوقی تأکید داشت و در این‌ ارتباط مدیران حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه دیدگاه‌های خود را در مورد نحوه نظارت بر این امر و همچنین بازنگری آیین‌نامه‌های معاملاتی بیان داشتند.

تعیین دو کمیته تخصصی در حوزه نظارت بر قراردادها و پرونده‌های قضایی متشکل از مدیران حقوقی هلدینگ‌ها در سطح گروه توسعه ملی جهت تعیین و تدوین سازوکارهای لازم جهت نظارت مؤثر بر قراردادها و پرونده‌های قضایی از مصوبات پایانی این هم‌اندیشی بود.