تاریخ انتشار :
پیام تسلیت محسنی مجد در پی درگذشت دکتر سید محمد میرمحمدی

در پی درگذشت ابوی گرامی سید علی میرمحمدی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، مجید محسنی مجد پیامی را صادر کرد.