تاریخ انتشار : 27 خرداد 1399
بازدید هیئت مدیره گروه توسعه صنایع بهشهر از شرکت مارگارین

مجید محسنی مجد نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر به همراه دیگر اعضا هیئت مدیره با حضور در کارخانه شرکت مارگارین از بخش های مختلف آن بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی گروه توسعه صنایع بهشهر، مجید محسنی مجد نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر به همراه دیگر اعضا هیئت مدیره از بخش های مختلف شرکت مارگارین بازدید به عمل آوردند.
در ابتدای این بازدید هیئت مدیره بهشهر با حضور در یادمان شهدای شرکت مارگارین و ذکر فاتحه به مقام والای این شهیدان ادای احترام نموده و محسنی مجد با اشاره به جایگاه و منزلت این شهدا عظیم الشأن، از آنان به عنوان وارثان و صاحبان اصلی کشور و انقلاب یاد و تصریح کرد: هرآنچه که ما امروز در حیات شخصی و اجتماعی خود داریم مرهون و مدیون خون پاک شهدا است و انشاالله بتوانیم نزد شهدا و امام شهیدان (ره) رو سفید باشیم.

بر اساس این گزارش هیئت مدیره بهشهر با همراهی حسن خلخالی مدیرعامل شرکت مارگارین و معاونین و مدیران این شرکت از مخازن روغن، تصفیه خانه، سالن هیدروژناسیون و دیگر بخش های شرکت مارگارین بازدید به عمل آوردند.

گالری تصاویر این بازدید