تاریخ انتشار : 08 دی 1397
تودیع ومعارفه شرکتهای تابعه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه صنایع بهشهر در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل و اعضا هیأت مدیره برخی از شرکتهای تابعه که مشمول این قانون می شدند برگزار شد.
طی مراسمی باحضورعلی ملکی معاونت امور شرکت ها و مجامع و عضو هیأت مدیره، باقری مدیر امور مجامع و صدقیانی مدیر امور شرکت ها تودیع و معارفه مدیران عامل و اعضا هیأت مدیره شرکت های قند نیشابور، آلی شیمی قم، مدیریت یاران توسعه، بیمه پوشش، زرین ذرت، صنایع غذایی به پخش، حمل و نقل به پخش، صنایع بسته بندی ایران و به پخش دارو که مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شدند انجام و از زحمات ایشان قدردانی به عمل آمد.