تاریخ انتشار : 12 آذر 1397
همایش هم اندیشی مدیران و اعضا هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به میزبانی شرکت توسعه صنایع بهشهر برگزار شد.

در این مراسم آقای دکتر یوسفی مدیر عامل محترم، ضمن خیر مقدم به کلیه میهمانان و مدیران طی ارائه ای به مرور آخرین تحولات فضای کسب و کار با بررسی شاخص هایی از قبیل روند قیمت نفت، رشد اقتصادی کشور، سرانه تولید نا خالص ملی بر اساس شاخص­های برابری خرید و نرخ تورم و شاخص­های کل بورس پرداختند.
در ادامه ایشان به معرفی شرکت توسعه صنایع بهشهر با طرح مواردی از قبیل میزان افزایش سرمایه شرکت در ادوار مختلف، پرتفوی و سبد سرمایه گذاری­های بورسی و غیر بورسی شرکت و ترکیب سهامداری در شرکتهای تابعه پرداختند.
در بخش سوم سخنرانی ایشان برنامه راهبردی شرکت را به طور اجمالی با مرور بر روش شناسی تدوین اسناد برنامه راهبردی، اهم استراتژی­های حاصله، جداول کارت امتیازی متوازن تا سال 1400 و برنامه های عملیاتی شرکت را ارئه نمودند.
بخش پایانی مباحث ایشان به اهم اقدامات انجام شده و دستاوردها در سطح شرکت هلدینگ و شرکت­های تابعه اختصاص یافت . در این بخش ایشان در رابطه با روند قیمتی سهام شرکت­های بورسی و مقایسه­ آنها با شاخص کل بورس و صنعت مشابه توضیحاتی فرمودند.
ایشان در انتها ضمن خیر مقدم مجدد به میهمانان ابراز داشتند که از کلیه ظرفیت­های هم افزایی در شرکت های گروه توسعه ملی برای احقاق حقوق کلیه سهامداران به ویژه سهامداران خرد استفاده خواهند نمود و امید است چنین جلساتی در سطوح عالی مدیریتی به نزدیک ترشدن شرکت­ها و استفاده حداکثری از ظرفیت­های شرکت­های تابعه گروه توسعه ملی منجر گردد.