تاریخ انتشار : 26 آذر 1397
دکتر یوسفی :خلق ثروت و توسعه اشتغال مهمترین اهداف توسعه صنایع بهشهر

مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر به همراه اعضای هیئت مدیره از کارخانه شکر شاهرود بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی گروه بهشهر، دکتر نادر جعفریوسفی در این دیدار اظهار داشت: کارخانه شکر شاهرود با حدود 56 سال قدمت جایگاهی ویژه در صنعت خود دارد.
مدیرعامل گروه توسعه بهشهر گفت: دارایی های سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری منابع اصلی سازمانی به شمار می رود، ما بعنوان مالک شرکت شکر شاهرود، خواهان حفظ و گسترش این سه دارایی ارزشمند و افزایش بهره وری و کارایی این مجموعه با این منابع هستیم.
دکتر یوسفی به ضرورت استفاده از روش های نوین تولید و بروز رسانی فرآیندهای تولید محصول در راستای حضور فعال و موثر در بازار رقابتی کنونی صنعت اشاره نمود و بیان داشت: ما معتقدیم نگاه بنگاه داری دولتی می بایست از مجموعه های بهشهر و از جمله شکر شاهرود برداشته شود، نگاه ما نگاه بنگاه داری خصوصی است، و تنها در این صورت است که هم کسب سود و هم بهبود کیفیت، توسعه صنعت و اشتغالزایی محقق خواهد شد.
وی افزود: نیروهای شاغل در شکر شاهرود باید نسبت به کارخانه احساس مالکیت داشته باشند، تعلق خاطر و تعهد به مجموعه، قطعاً می تواند نوید بخش حفظ این سرمایه ارزشمند و توسعه و تولید بهتر و بیشتر از گذشته باشد.
مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر گفت: یکی از وظایف و اهداف والای ما، اشتغالزایی است، البته اشتغالزایی که تولید و کسب سود بیشتر را رقم بزند، در واقع خواهان اشتغالزایی اقتصادی هستیم.
ایشان با ابراز حمایت از طرح های توسعه ای شرکت های زیر مجموعه، اظهار داشت: باید با امکان سنجی و بررسی دقیق به دنبال طرح های توسعه ای اقتصادی بود، طرح هایی که هم به بهبود و راندمان تولید کمک کند و هم با سود آوری و کسب ثروت در نهایت افزایش اشتغالزایی را محقق سازد.
دکتر یوسفی از اهمیت نیروی انسانی شرکت­ها گفت و تصریح کرد: منابع سازمانی مهمترین دارایی یک سازمان محسوب می شود به همه سطوح سازمانی توجه شود و سعی شود نیروهای ارزشمند مجموعه حفظ، تثبیت و ارتقاء داده شوند.
وی ادامه داد: فرآیند استفاده از تسهیلات ارزان قیمت مد نظر قرار گیرد همچنین می بایست از منابع بانک های مرتبط با گروه بهره گرفت.
یوسفی گفت: ما هم منابع و امکانات و هم نیروی انسانی خوبی داریم، باید از ظرفیت هایی که هست استفاده کنیم و با جدیت پای کار باشیم و برای تحول در صنعت کشور، سرداران اقتصادی خستگی ناپذیر باشیم.
دکتر یوسفی بیان داشت: ورودی ها و خروجی های شرکت شکر شاهرود را بررسی کنید، اگر نیاز به تغییرات در ورودی ها، روش های تولید و محصولات هست با بررسی همه جانبه هزینه و منفعت اقدام کنید.
مدیرعامل گروه توسعه صنایع بهشهر خاطر نشان کرد: برای بهبود تولید، اشتغالزایی و خلق ثروت دست مدیران مجموعه را باز گذاشته ایم. در حوزه تحقیقات برنامه ریزی کنید و در هدف گذاری هایتان به کم قانع نباشید.
نادر جعفر یوسفی عنوان کرد: توکل بر خدا، کار تیمی، مسئولیت پذیری و انجام درست کار درست، چهار رویکرد جدی بهشهر به شمار می رود، همچنین با نگاه علمی به همراه تعهد و انتخاب های درست و صحیح می توان بهترین نتیجه ممکن را رقم زد.