تاریخ انتشار : 09 بهمن 1397
بازدید دکتر یوسفی و اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت به پخش شعبه قم

دکتر یوسفی ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در این شعبه، از مدیران و دست اندرکاران شرکت به پخش خواست که با تعامل و ایجاد رقابت سازنده و سالم در بین شعب به پخش در تحقق اهداف از پیش تعیین شده تمام تلاش و اهتمام خود را در هم افزایی و به روزرسانی صنعت پخش بکار گیرند. شایان ذکر است در حاشیه این بازدید مدیران شرکت به پخش و مدیر عامل شرکت پاکسان به بحث و ارائه نقطه نظرات خود پیرامون مسائل پخش پرداختند.