تاریخ انتشار : 09 بهمن 1397
حضور مدير عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر در استان قم

دکتر نادر جعفر یوسفی، اعضای هیأت مدیره و معاونان شرکت توسعه صنایع بهشهر از شرکت آلی شیمی قم بازدید به عمل آوردند. دکتر یوسفی پس از بررسی خطوط تولید و آزمایشگاه های صنعتی شرکت آلی شیمی قم و ارزیابی برخی موانع و مسائل پیش روی این شرکت در سخنانی به پیشینه ارزشمند هلدینگ توسعه صنایع بهشهر در تأمین نیازهای اساسی کشور، به حفظ و حراست از این سرمایه ملی که متعلق به عموم ملت شریف ایران می‌باشد تاکید نمود. ایشان خلق ثروت با حداقل هزینه و توسعه اشتغال را ازاهداف اصلی مجموعه بهشهر برشمردند.

یوسفی ضمن تاکید مجدد بر توجه به امر خطیر اشتغال از همه مدیران و کارگزاران شرکت‌های توسعه صنایع بهشهر خواست تمام هم و همت خود را در این رابطه بکار گیرند.

مدیر عامل توسعه صنایع بهشهر چهار شعار اصلی شرکت را که توکل بر خدا، مسئولیت پذیری، کار تیمی و انجام درست کار درست می باشد را سر منشأ و راه رسیدن به موفقیت دانست.

گفتنی است در این بازدید مهندس ساکی مدیر عامل شرکت پاکسان نیز جهت هم افزایی و رفع نیازهای شرکت پاکسان با استفاده از مدل زنجیره تامین نیز حضور داشت.