تاریخ انتشار : 28 بهمن 1397
شرکت توسعه صنایع بهشهر موفق به کسب رتبه اول فروش 100 شرکت برتر ایران(IMI 100) شد

شرکت توسعه صنایع بهشهر موفق به کسب رتبه اول فروش در گروه محصولات صنایع غذایی و آشامیدنی شد.
به گزارش روابط عمومی، در بیست و یکمین همایش رتبه‌ بندی صد شرکت برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی که 500 شرکت بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد کشور حضور داشتند شرکت توسعه صنایع بهشهر موفق به کسب رتبه اول فروش  و رتبه 37 در بین 500 شرکت برتر ایران گردید.
گفتنی است شرکت مدیریت صنعت شوینده از شرکت های تابعه صنایع بهشهر حائز رتبه اول از نظر شاخص بهره وری کل شد. دیگر شرکت های تابعه صنایع بهشهر از جمله بهپاک، زرین ذرت شاهرود، قند نیشابور، شکر شاهرود، گلتاش و ساینا نیز رشد چشمگیری در رتبه بندی های IMI 100 داشتند.
این همایش با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی و گروه‌های صنعتی در رشته های مختلف کسب و کار و همچنین رقابت بین فعالین اقتصادی و کمک به سیاستگذاران اقتصادی کشور بهمن ماه هر سال برگزار می گردد.