خط مشی

1.بیانیه ماموریت
شرکت توسعه صنایع بهشهر، یک هلدینگ چند رشته‌ای است که با جذب و مدیریت مطلوب سرمایه ها،  بکارگیری شیوه های ارزش آفرین، افزایش بهره وری و بازدهی دارایی شرکتهای عضو گروه، مدیریت پرتفو، و تقویت مزیت رقابتی شرکت ها در بخش های خدماتی و تولیدی به همراه توسعه و تحول سرمایه های انسانی خود، و داشتن سازمانی یادگیرنده و منعطف، با بکارگیری تمام استعدادها، با هدف خلق ارزش و بهبود کارآفرینی در جامعه، و رشد پایدار بازده حقوق صاحبان سهام، فعالیت می کند.
2.چشم انداز
بر اساس سند چشم انداز، شرکت میخواهد بعنوان یکی از شرکتهای سرمایه گذاری برتر از لحاظ ارزش بازار مطرح باشد و با جذب و مدیریت سرمایه در صنایع و خدمات سودآور که دارای مزیت رقابتی با اولویت پخش و توزیع، صنایع پایه، خدمات مالی، صنایع غذایی و بهداشتی، بالاترین ارزشها را برای سهامداران خود به ارمغان آورد.

ارزشهای سازمانی شرکت توسعه صنایع بهشهر 

- توجه به توسعه پايدار و متوازن، و صيانت از سرمايه های توسعه صنایع بهشهر
- رويكرد سيستمی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات
- انسجام و يكپارچگی در راستای تحقق اهداف
- توجه به شايسته گزينی و توسعه خلاقيت 
- نظارت اثربخش و تعهد به پاسخگويی
- پايبندي به اصول اخلاقی
- انجام درست کار درست 
- مسئولیت پذیری 
- پاسخگویی
- کار تیمی